advertisement
Browse Health

Patient Reviews

Patient Reviews ?

Overall Rating:
2.5
 •  
Total Ratings

6

Total Reviews

2

Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star
Ease of Appointment:
 •  
Promptness:
 •  
Courteous Staff:
 •  
Accurate Diagnosis:
 •  
Bedside Manner:
 •  
Spends Time with Me:
 •  
Follows Up After Visit:
 •  
Average Wait: 50 minutes
Ease of Appointment:
 •  
Promptness:
 •  
Courteous Staff:
 •  
Accurate Diagnosis:
 •  
Bedside Manner:
 •  
Spends Time with Me:
 •  
Follows Up After Visit:
 •  
Average Wait: 50 minutes
Write a Review
by Trang H. on Jul 10th, 2015

1993 tôi là bệnh nhân của văn phòng bác sĩ nầy, tất cã những người working ở đây rất very nice , mọi thứ đều ngăn nấp sạch sẽ, đặc biệt là sau khi sanh em bé ở 1 phòng rất rộng rãi chỉ 1 người ( dù lúc đó tôi là thẽ Medical.) con tôi bị nhau siết cổ nhưng sanh hút được bình an, ai cũng nói tôi có phước, nhưng bác sĩ đa tài thì đúng hơn. Rất cám ơn , tiếc là tôi đã rời California sau đó.

 •  
Classical Jerk show details Classical Jerk
Apr 30th, 2012

He was so rude. Every question I had about my body and conditions, his answered to me was that it was my imagination or my lack of medical knowledge. He was ready to get the appointment to be over as soon as he started. I would never want to come back there again.