Browse Health
advertisement

0 family physicians were found near Lukachukai, Arizona

advertisement
advertisement
No family physicians were found within 15 miles of Lukachukai, Arizona.
HC 61 Box 30
Teec Nos Pos, AZ 86514
25.54 miles away
2.
Ann M Vaughn, MD
Family Medicine
16 years experience
160 & Navajo Rou
Teec Nos Pos, AZ 86514
25.54 miles away
3.
John K Kosik, DO
Family Medicine
9 years experience
 •  
(1)
160 & Navajo Rou
Teec Nos Pos, AZ 86514
25.54 miles away
4.
Joseph S Salay, MD
Family Medicine
27 years experience
 •  
(1)
191 Hospital Dr
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
5.
Antonio T Duran, MD
Family Medicine
10 years experience
 •  
(1)
Off Hwy 191 Hospital Rd
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
6.
Louis J Sharpe, MD
Family Medicine
11 years experience
Off Hwy 191 Hospital Rd
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
7.
Evan C Thompson, MD
Family Medicine
43 years experience
 •  
(1)
Off Hwy 191 Hospital Rd
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
8.
Curtis J Wood, DO, MD
Family Medicine
25 years experience
Off Hwy 191 Hospital Rd
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
9.
Kevin W Rand, MD
Family Medicine
28 years experience
PO Box PH
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
10.
David R Mckee, DO, MD
Family Medicine
42 years experience
Off Hwy 191 Hospital Rd
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
11.
Muna Ar-Rushdi, MD
Family Medicine
22 years experience
Off Hwy 191 Hospital Rd
Chinle, AZ 86503
27.93 miles away
12.
Timothy D Mayhew, MD
Family Medicine
34 years experience
Us Hwy 491 N
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
13.
Timothy Yazzie, DO
Family Medicine
8 years experience
 •  
(1)
Us Hwy 491 N
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
14.
Walter J Hibarger, MD
Family Medicine
36 years experience
 •  
(1)
US Highway 491 North
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
15.
George C Baacke II, MD
Family Medicine
32 years experience
 •  
(1)
PO Box 160
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
16.
Sara A Michaels, MD
Family Medicine
15 years experience
PO Box 160
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
17.
John C Mohs, MD
Family Medicine
16 years experience
 •  
(1)
US Highway 491 North
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
18.
Regina A Lacy, MD
Family Medicine
15 years experience
 •  
(2)
Us Hwy 491 N
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
19.
Christopher A Percy, MD
Family Medicine
29 years experience
 •  
(2)
US Highway 491 North
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
20.
Emily R Lutken, MD
Family Medicine
32 years experience
 •  
(1)
Us Hwy 491 N
Shiprock, NM 87420
29.74 miles away
21.
Frank P Ammesmaki, MD
Family Medicine
11 years experience
12 and Rte
Fort Defiance, AZ 86504
45.73 miles away
22.
Douglas G Peter, MD
Family Medicine
39 years experience
PO Box 9020
Window Rock, AZ 86515
50.76 miles away
23.
Susan Elizondo, MD
Family Medicine
9 years experience
PO Box 370
Saint Michaels, AZ 86511
51.8 miles away
24.
Sean C Meade, MD
Family Medicine
11 years experience
Navajo Route
Pinon, AZ 86510
55.61 miles away
25.
Truman L Vasko, MD
Family Medicine
46 years experience
 •  
(1)
Hwy 264 And Junction
Ganado, AZ 86505
55.66 miles away